Business Process Automation


Folyamatmodellezés

A folyamatmodellezési fázisban ügyfelünk elképzelt jövőbeni (cél) üzleti folyamatait elemezzük megbízónk szakterületi specialistáinak és folyamat-menedzsereinek bevonásával.

A folyamatok szabványos BPMN módszertannal megvalósított áttervezése segíti az átfutási idők optimalizálását és a felesleges folyamatlépések számának csökkentését. 

Az ideális folyamatmodell a kiindulópontja a testreszabott informatikai megoldás kivitelezésének.

A BPMN 2.0 szabvány által definiált alapvető tevékenység típusok (pl. user task, service task, send task) használatával a definiált workflow tetszés szerint testreszabható. Szabadon meghatározható, hogy mikor van szükség munkatársi beavatkozásra (pl. egy beérkező számla kompetenciától függő jóváhagyására), illetve mikor lehetséges bizonyos lépés automatikus végrehajtása (pl. egy automatikus e-mail küldése a szállító vagy vevő számára).

Mivel az üzleti folyamatok végrehajtása során számos döntés meghozatalára van szükség, ezért különösen fontos, hogy az informatikai rendszer a döntéshozatalt is egyértelmű szabályok mellett optimálisan támogassa. A szabványos workflow rendszerünk tartalmazza az ehhez szükséges döntési lépéseket (business rule task), valamint a döntések végrehajtásáért felelős, ún. decision engine-eket is.


Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a modellezési fázisban az üzleti elemzők és folyamatmenedzserek által használt modellező eszközök segítségével a folyamatmodelleket csak az üzleti megértést még nem akadályozó, célszerűen választott részletezettségig érdemes megtervezni. Hiszünk abban, hogy a folyamatok automatikus vezérléséhez (folyamatpéldányok végrehajtásához) szükséges további részletek beépítéséhez a szigorúan strukturált szabályok mentén készített kiegészítő programkód a legalkalmasabb eszköz.

Módszertanunk tartalmazza a megfelelő modellező eszközt, az optimális workflow engine-t, a folyamatpéldányok operatív végrehajtását támogató webes alkalmazást ill. a kiértékeléshez szükséges webes alkalmazást és adminisztrációs felületet is. Ezzel az eszköztárral elérhetővé válik az a régóta megfogalmazott igény is, hogy az üzleti és informatikai szakterületek közelebb kerüljenek egymáshoz.

Alkalmazott szabványok:
- strukturált folyamatok modellezésére BPMN 2.0 
- üzleti folyamatdöntésekhez DMN 1.1 
- kevésbé strukturált folyamatok esetén CMMN 1.1 

Prototípus létrehozása

A technológiánk lehetővé teszi, hogy a folyamatmodell egy kiválasztott kulcsfontosságú folyamatáról rövid idő alatt (5-7 nap) prototípust készítsünk, mely alapján ügyfelünk megbizonyosodhat az általunk kínált folyamatautomatizálási megoldás előnyeiről.

A prototípus készítési fázisba már bekapcsolódhatnak vállalkozása fejlesztői is a háttérrendszerek integrálási lehetőségeinek feltérképezése és tesztelése érdekében.

A folyamatmodellezés igazi hasznát az adja egy vállalkozás számára, ha a folyamatmodellek informatikai alkalmazás segítségével végrehajthatók, azaz biztosítható, hogy a valós üzleti folyamatok a modellezett optimális folyamatlefutást kövessék.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a BPMN 2.0 szabványnak megfelelően megtervezett folyamatmodell definíció alapján elindított (vagy automatikusan elindult) folyamatpéldányok vezérlését egy a háttérben futó alkalmazás - a workflow engine - hajtja végre.

A prototípust a Camunda BPM workflow engine alkalmazásával készítjük el.

A megoldás tartalmazza a humán feladatokhoz (UserTask) kapcsolt, ideiglenes felhasználói felületeket (UI), gépi feladatok (ServiceTask) esetén használjuk a rendelkezésre álló integrációs lehetőségeket (pl. REST szervizek hívása, vagy MQ üzenetküldés), valamint bemutatjuk a folyamat-adatbázisra épülő, a folyamatok monitorozását, mérését támogató menedzsment információs rendszert (Camunda Dashboard). 

Agilis szoftverfejlesztés

Hiszünk az agilis szoftverfejlesztési filozófia előnyeiben, mely az átlátható és működő szoftvert, az ügyféllel való szoros együttműködést, valamint a változásokra adandó válaszok folyamatos keresését helyezi előtérbe.

Folyamatautomatizálási megoldásaink a legmodernebb szoftverfejlesztési technológiákon alapulnak.

Fejlesztési technológiáink szervesen illeszkednek a folyamatmodellezési módszertanunkhoz. A Camunda BPM rendszert Java programozási nyelven fejlesztették, így a rendszereink háttérfunkcióinak (back end) fejlesztéséhez mi is Java alapú platformot használunk.

Back end fejlesztési platformunk főbb elemei:
- Camunda workflow platform
- Spring Boot keretrendszer
- MySQL adatbázis kezelő a prototípusokhoz 
- SwaggerUI és Postman az API-k dokumentálásához és teszteléséhez

Architektúránk a nagy rendszerek építésénél bevált, szolgáltatás orientált tervezési elvet kombinálja a workflow alapú folyamatvezérléssel.

Amennyiben a komplexitás indokolja, az end-to-end üzleti folyamatot felbontjuk egymással együttműködő üzleti szolgáltatásokra. A szolgáltatások együttműködését (koreográfiáját) aszinkron üzenetek (események és parancsok) küldésével valósítjuk meg. A szolgáltatásokon belüli folyamatvezérlést (orchestration) a workflow engine végzi. Így elkerülhető a monolitikus folyamatmodell, amely nagyon nehezen áttekinthető és ellentmond a szolgáltatások laza csatolása alapelvnek.

A humán feladatokhoz kapcsolt felhasználói felületeket a többféle böngészőben, valamint mobil eszközökön is futtatható Angular platformon fejlesztjük.

Support

Ügyfeleinkkel hosszú távú, stabil, bizalmon alapuló partneri együtműködésre törekszünk. 

Vállaljuk az általunk létrehozott megoldások folyamatos támogatását, valamint igény szerinti továbbfejlesztését is.